Kursi

Kursi notiek gan bērniem, gan pieaugušajiem

Biedrība „Dizains un amats” prioritātes ir:

  • Klienti un to prasības
  • Nodrošināt apmācību profesionālu pasniedzēju vadībā
  • Nodrošināt individuālu pieeju
  • Regulāri veikt audzēkņu zināšanu un progresa pārbaudi
  • Sekmēt audzēkņu konkurētspēju skolās un darba tirgū

Mācību centrs ir rīkojis Latvijas dambretes turnīrus 5 un 6-gadīgajiem audzēkņiem. Mēs pateicamies mūsu sponsoriem: